Vandskade og rørskade

Vi tilbyder alle services i forbindelse med vandskader, fugtskader mv.

Er du ramt af vandskade på grund af store mængder regn, opstigende kloakvand, stormflod eller lignende? Vandskader kan være skyld i at strømmen går, og at der sker store skader på indbo eller selve bygningskonstruktionen. Det kan virke meget uoverskueligt at udføre alle de nødvendige opgaver forbundet med udbedring af oversvømmelsen.

Opgaver forbundet med oversvømmelse:

 • Sikring og opbevaring af indbo.
 • Vandsugning.
 • Affugtning.
 • Desinficering.
 • Rengøring.
 • Fugtsikring for at undgå dannelse af skimmelsvamp.

Vi arrangerer også midlertidig genhusning, samt opbevarer alle typer indbo.

Hos Dansk-Skadeservice har vi stor erfaring inden for håndtering af alle typer vandskader. Hvis du tager fat i os så snart at skaden er sket, kan vi begrænse følgeskader og afkorte skadesforløbet. Udover at du får afkortet skadesforløbet, er din hurtige reaktion også med til at gøre den samlede omkostning for udbedring af vandskaden mindre. Vi hjælper dig også gerne med din forsikringssag.

Vi er specialister, og klarer både store og små vand- og rørskader

Vores personale har mere end 20 års erfaring, og er specialuddannede inden for håndtering af vandskader og andre akutte skader, herunder fugtskader og skimmelsvamp. Vores standardiserede fremgangsmåde er at opsuge vandet efterfulgt af grundig rengøring samt affugtning og desinficering. Det er meget vigtigt at forløbet udføres på denne måde, så der ikke forekommer skimmelsvamp, eller at personer og inventar udsættes for bakterier i kloakvandet.

Er der tale om en rørskade, kommer vi ud og besigtiger skaden, hvorefter vi lægger en plan for udbedring af den, i samarbejde med dig. En rørskade der ikke bliver stoppet i tide, kan ødelægge og oversvømme din bolig, og vi rykker derfor ud med det samme når du kontakter os.

Hele processen foregår typisk på følgende måde:

 • Vi besigtiger skaden og vurderer, hvordan og hvor skaden er opstået.
 • Vores teknikere fjerner vandet, så der ikke forekommer yderligere skade på bygningen.
 • Indbo og andet inventar i bygningen opmagasineres for at minimere skader.
 • Tekstiler fjernes, da de kan holde på fugten.
 • Gipsvægge og isoleringsmateriale fjernes.
 • Opsætning af affugter med efterfølgende kvalitetssikrende fugtmålinger.
 • Rengøring og desinficering.

Alt inventar og indbo tages hjem efterfølgende, hvor vi vurderer kvalitet og skader i forhold til erstatning af det tabte. 

Hurtig hjælp ved vandskade

Vores telefoner er døgnåbne alle ugens dage, og vi rykker ud hele året rundt. Har du vandskade og brug for hjælp, kan du ringe til os på 53 83 40 04 – vi rykker ud med det samme.

Ved øvrige henvendelser kan du sende os en e-mail på vagt@dansk-skadeservice.dk. Vi svarer hurtigst muligt på din henvendelse. For akutte henvendelser bør du altid ringe til vores døgnvagt.

Tidligere opgaver vi har løst

Vandskade i butik

Vi blev kaldt ud til en vandskade i forbindelse med skybrud.
Paller, kasser med varer mm. blev kørt på lageret.
Vandet blev suget op, derefter blev der gjort rent og desinficeret.
Efter endt desinficering, blev varer stillet på plads og der blev affugtet, i et par dage efterfølgende.
Kunden var glad og tilfreds.

Opgave i forbindelse med vandskade

Ved hjælp af uv lys, ses der tydeligt kraftigt opsprøjt af vand i visse områder.
Der er derudover taget proteintest.

Tegn på opsprøjt af forurenet vand.

Der opstod et problem mht. kloakvand, der kom kloakvand i et lokale hvor der opbevares spiritus og vin, lokalet er på ca. 150 m2 – UV lyset viser, at der er stænk alle steder selv i loftet.
Vi har rengjort alt – pap, papir mm er kasseret, efterfølgende er alt blevet desinficeret og til sidst har vi tågesprøjtet med desinfektionsmiddel, så vi er sikre på at vi er kommet i alle kroge, revner og sprækker.
Derudover er der affugtet i lokalet

Afslutningsvis er der lavet tests for at kontrollere, at der ikke er nogen skadelige bakterier tilstede.

Renovering af badeværelse efter vandskade

Efter vandskade
Renoveres hele badeværelset og der lægges El net for at få etableret gulvvarme

Skriv til os

Kontakt os i alle døgnets 24 timer.
Vores dygtige medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig bedst muligt.

Akut opkald: 53 83 40 04
Opkald i dagstimer: 70 25 00 25

Copyright © 2018 - All Rights Reserved Dansk-Skadeservice
Call Now ButtonKlik her for at ringe akut