item 1
DSS | 28. august 2018
Vi tilbyder alle services i forbindelse med vandskader.

Dansk-Skadeservice tilbyder alt - fra hjælp til opsugning af vand, til affugtning, rengøring og evt. desinfektion, samt rådgivning/hjælp til at, flytte møbler og inventar. Vi hjælper også i forbindelse med opskærring af gulve og vægge, for at forebygge yderligere skader og skimmel.

Vi har også mulighed for at opmagasinere dit indbo på tørt og opvarmet lager.

UNDGÅ! Husk at undgå kontakt med vandet, såfremt der er mistanke om, at det kan være kloakvand - eller på anden måde forurenet vand.

Der udover tilbyder vi opbevaring og genopbygning.